logo przezroczyczyste malutkie

Dzięki że jesteś!

Jesteśmy fundacją. Naszą misją jest równość w dostępie do kultury. Chcemy, aby wszyscy, niezależnie od miejsca zamieszkania, sytuacji materialnej, kondycji fizycznej czy wieku, mieli szeroki dostęp do kultury. Dajemy możliwość chodzenia do teatru, na koncerty i wystawy, uczestniczenia w warsztatach, rozwijania swoich pasji i tworzenia własnej sztuki tym wszystkim, którzy takiej możliwości nie mają

Czym się zajmujemy

3

Edukacja

Fundacja Po Prostu Da Się daje ludziom możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Docieramy z ofertą warsztatów z różnych dziedzin sztuki oraz kompetencji społecznych tam, gdzie jej brakuje. Kształtujemy w odbiorcach potrzebę stałego uczestnictwa w kulturze, rozwijamy ich wrażliwość, kreatywność, poszanowanie dla drugiego człowieka i świata przyrody.

2

Dostępność

Fundacja Po Prostu Da Się  inicjuje i pomaga innym organizować wydarzenia przybliżające kulturę nowym środowiskom. Docieramy z wydarzeniami o wysokiej jakości artystycznej do mieszkańców małych miejscowości i wsi, pacjentów szpitali i hospicjów, osób o trudnej sytuacji materialnej. Organizujemy koncerty, wystawy i spektakle angażujące lokalne społeczności i rozwijające ich aktywny udział w kulturze.

1

Wsparcie debiutów

Fundacja Po Prostu Da Się pomaga w stawianiu pierwszych kroków w świecie sztuki debiutantom. Dajemy młodym artystom możliwość tworzenia, publikacji swoich dzieł, kształcenia się i współpracy z doświadczonymi artystami. Promujemy dobre wartości w pracy twórczej – partnerstwo, wzajemny szacunek, przyjazną atmosferę.

Co teraz robimy

Mamy głowy pełne pomysłów! Sprawdź nad czym teraz pracujemy a jeżeli coś Ci się spodoba, chciałbyś nas wesprzeć lub stać się częścią projektu – napisz do nas! Wspólnie możemy więcej.

Intensywne warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z Powiatu hajnowskiego Proponujemy warsztaty z głównych dziedzin związanych z tworzeniem spektaklu teatralnego.  Podczas zajęć uczestnicy łącząc dyscypliny teatru będą pracować na stworzenie jednolitego spektaklu, który zostanie zaprezentowany dzień po zakończeniu warsztatów. Pokaz będzie dla uczestników sposobem na konfrontację z widzem i przełamanie swoich barier, natomiast dla lokalnej społeczności będzie to okazja do spotkania, rozwijania relacji rodzinnych i sąsiedzkich. Celem projektu jest rozwijanie wśród uczestników zainteresowania światem sztuki i budowanie nawyku stałego uczestnictwa w kulturze. Chcemy również zainicjować dialog z lokalnymi władzami w celu utworzenia stałej oferty zajęć artystycznych w miejscu realizacji projektu. Dowiedz się więcej!

Stworzymy spektakl skierowany do młodego widza oraz zaprezentujemy go na oddziałach dziecięcych i w hospicjach.

Spektakl będzie opowieścią o przyjaźni i pokonywaniu przeciwności. Chcemy pobudzić wyobraźnię odbiorców i przekonać, że teatr można tworzyć w każdej przestrzeni oraz z użyciem dowolnych przedmiotów.

Po każdym przedstawieniu spotkamy się z odbiorcami  i opowiemy o procesie tworzenia spektaklu, i przedstawimy kulisy tworzenia lalek teatralnych, scenografii i kostiumów. Zaproponujemy zabawę w tworzenie krótkich scenek z użyciem lalek i scenografii ze spektaklu. Pokażemy jak można tworzyć teatr z przedmiotów dostępnych wszędzie, tak aby po spotkaniu mogli samodzielnie kontynuować rozwijanie wyobraźni.

Spotkamy się również z rodzicami chorych dzieci i personelem szpitala i zachęcimy do wspierania stałego uczestnictwa dzieci w kulturze.

“Rumiany księżyc” to spektakl przedstawiający punkt widzenia dziecka na otaczający go świat pogrążony w wojnie. 

Scenariusz do spektaklu powstał głównie z inspiracji historiami z wojny w Jugosławii (1991-1995), chcemy jednak aby spektakl opowiadał historię uniwersalną. Nie będzie to spektakl polityczny, uciekamy od rozliczania przeszłości, skupiamy się wyłącznie na punkcie widzenia dziecka i na sposobach radzenia sobie z trudami wojennych realiów.  

Wśród realizatorów znajdują się zarówno debiutanci, którym projekt ułatwi start w świecie sztuki, jak i doświadczeni artyści, którzy poprzez pracę nad spektaklem będą mogli realizować własne aspiracje artystyczne. Realizacja spektaklu stworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń między twórcami

Dowiedz się więcej!

Nasz zespół

Dawid Nowak

Prezes

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w zakresie zarządzania projektami i zarządzania zasobami ludzkimi. Jest ekspertem i trenerem w zakresie zarządzania NGO, pisania i rozliczania wniosków oraz prowadzenia badań społecznych. Uwielbia teatr, taniec i sztukę, jednak wychował się w małym miasteczku z ograniczonym dostępem do kultury. W życie organizacji pozarządowych zaangażował się w wieku 14 lat i od tej pory stale się w nim rozwija, bo wierzy, że dzięki wspólnemu działaniu możemy poprawić sytuację ludzi wykluczonych z życia kulturalnego.

Karolina Biedroń

Wiceprezes

Studentka Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, aktorka zaangażowana społecznie. Od lat związana ze środowiskiem teatru alternatywnego, współtworzyła liczne festiwale, prowadziła warsztaty i tworzyła spektakle. Dla niej teatr to narzędzie, dzięki któremu może pomagać ludziom się rozwijać i pokonywać swoje bariery. Udział w życiu kulturalnym, festiwale, warsztaty, spotkania z artystami ukształtowały jej osobowość. Teraz chciałaby przybliżać ten świat wszystkim, którzy nie mają do niego dostępu.

Antonina Federowicz

SEkretarz

Studentka Akademii Sztuk Teatralnych we Wrocławiu, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współtworzyła projekty edukacji teatralnej wśród dzieci, młodzieży i seniorów. Jako aktorka współpracuje z Teatrem Miejskim w Gliwicach.  Dzieciństwo spędziła w teatrze co rozwinęło w niej takie cechy jak otwartość, ciekawość i odwagę. Kultura jest dla niej najlepszą przestrzenią do poznania drugiego człowieka oraz doskonalenia siebie. Chciałaby żeby była to przestrzeń w której każdy może znaleźć swoje miejsce. 

Kontakt

Fundacja Po Prostu Da Się

+48 500572784 / 663196076

poprostudasie@gmail.com

KRS 0000822672

NIP 6272766021

REGON 385273449

Santander Bank Polska SA

02109026880000000144166731